Smart kemikaliehantering

Kemikalieregistret.se hjälper till med kartläggning,
visualisering, rapportering och rutiner kring era kemikalier.


Skapa ditt eget kemikalieregister

Det är helt gratis, inga kreditkort eller fakturor. Avsluta när du vill.

Varför…

6 frågor för dig att fundera på
 • Varför vill du att ni ska få bättre koll på era kemiska produkter?

  Din och dina kollegors hälsa? Du oroar dig för miljön? Du vill följa lagen? … Varför är du här?

 • På en skala 1 till 10. Hur redo är du på att genomföra en förändring, för att ni ska få bättre koll på era kemikalier?

  Där 1 är inte alls och 10 betyder helt redo.

 • Varför valde du inte ett lägra nummer?

  Vad är anledningen till att du inte valde ett lägre nummer?

 • Om du själv fick drömma, hur skulle ni då hantera era kemiska produkter?

  Har du funderat på hur du vill att ni ska arbeta?

 • Varför är det viktigt för dig att ni arbetar på ett bra sätt med era kemiska produkter?

  Vad är anledningen för just dig att du vill att ni ska arbeta hållbart?

 • Vad är nästa steg för att ni ska komma närmare det sätt du tycker ni ska arbeta?

  Finns det något nästa steg för att ni ska komma närmare det sätt du tycker ni ska arbeta?

Skicka gärna dina svar och kommentarer till mig på kent.sahlgren@kemikalieregistret.se.