Vi har inte ärvt jorden från våra föräldrar,
vi lånar den av våra barn!