Kemikaliehanteringssystem

Kemikaliehanteringssystem
hjälper användarna att få bättre koll på hur deras kemikalier ska användas.

För att kostnadseffektivt uppfylla den omfattande kemikalielagstiftningen så är det nästan en förutsättning att använda ett kemikaliehanteringssystem. Kemikaliehanteringssystemet kan i många fall hjälpa till med det grundläggande arbetet. Som tex:

  • Uppdaterade säkerhetsdatablad
  • Lagstadgade rapporter till myndigheter
  • Substitution
  • Riskbedömningar
  • med mera