Kemikalielagstiftningen

Det finns många lagar och regler som påverkar hur företag ska hantera sina kemiska produkter. Men i grund och botten går de ut på att företag måste veta vilka kemiska produkter de har och att de hanteras på ett säkert sätt. Anledningen är att vissa kemiska produkter är farliga och om de inte hanteras på rätt sätt kan de ställa till med stora skador. Så regelverket finns de där för att minska riskerna för människor och miljön, även om det kan verka komplext och omfattande vid en första anblick.

Det finns en lång rad lagstiftningar och regler som påverkar företags hantering och arbetsmiljö kring kemiska produkter. Vi kommer lägga till mer information om lagstiftningen.

Så länge finns mer information blanda annat på respektive myndighetssida.

Kemikalieinspektionen www.kemi.se

Arbetsmiljöverket av.se