Olycka eller incident med kemiska produkter

Olyckor där kemiska produkter är inblandade kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Det är därför väldigt viktigt att minimera riskerna för olyckor och samtidigt vara förberedd på vad man ska göra när de händer.

När ett läckage eller spill av kemikalier/farligt avfall i samband med användning, lagring, lossning, lastning, transporter etc, upptäcks är det viktigt att agera snabbt och rätt för att minska skadeverkningarna på både hälsa och miljön. Inom företaget bör det därför finnas väl utarbetade rutiner för hur sådana plötsliga situationer ska hanteras.

Vi kommer lägga till mer handfasta tips på hur man ska agera vid en olycka.

Det viktigaste är att minska risken att olyckan uppstår.