Kemiska arbetsmiljörisker

Alla företag måste analysera vilka risker som finns i relation till deras kemiska produkter. Företagen måste även arbeta för att minska de riskerna.

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker är regelverket från Arbetsmiljöverket.

Föreskrifterna påverkar nästan alla företag och går ut på att företagen måste veta vilka kemiska produkter de har och hur de ska hanteras på ett säkert sätt.