Bra rutiner för kemikaliehantering

Det är viktigt att det finns bra och dokumenterade rutiner kring hela processen kring ett företags kemiska produkter. Från val av produkter, inköp, användning hela vägen till avfall.

Vi rekommenderar att företag arbetar med en 4 stegs metod.

Undersök

Se checklistan

Vilka kemiska produkter finns, 

Hur används de,

Vilka märkningar finns,

Analysera

När man analyserar sin arbetsmiljö är det viktigt att fokusera på de farligaste delarna först.

Vi rekommenderar att

  1. Byt ut farlig kemiska produker
  2. Utbilda personal
  3. Skapa en säker arbetsmiljö
  4. Skyddsutrustning
  5. Dokumentation

Åtgärda

Genomför de förbättringar ni bestämt under analysfasen.

Följ upp (och utvärdera)

Följ upp arbetet och utvärdera om ni uppnådde önskat resultat efter åtgärderna.