Vad är ett kemikalieregister och vad ska det innehålla

Alla företag måste veta vilka kemiska produkter de har och hur de ska användas. Kemikalieregistret är utgångspunkten för det arbetet.

Ett kemikalieregister är en förteckning av alla kemiska produkter på ett företag.

I kemikalieregistret bör det det ingå:

  • Namn på produkt
  • Tillverkare
  • Vart den finns
  • Hur mycket som används
  • Hur produkten ska användas
  • Vilka ämnen som ingår i produkten
  • Om det krävs tillstånds, hälsokontroller eller utbildning
  • med mera