Varför alla företag behöver ett kemikalieregister

För att kunna arbeta hållbart krävs att alla företag vet vilka kemiska produkter de har och hur de ska användas på bästa sätt.

Att veta vilka produkter ett företag är grunden till att kunna arbeta hållbart.

Hur ska ett företag veta att de har en säker arbetsmiljö om de inte vet vilka kemiska produkter som finns i arbetsmiljön som kan vara farliga?