Prislista

Light

 • Kemikalieregister
 • Uppdaterade säkerhetsdatablad
 • Lagbevakning
 • Enklare rapporter
 • Riskindikering
 • Organisationsstruktur
 • Inventeringsstöd
 • Flera användare
 • Avancerade rapporter

49 kr/månad

Tillägstjänster
Möjlighet att beställa extra funktioner.
Avancerade rapporter (100 kr/st)

Premium

 • Kemikalieregister
 • Uppdaterade säkerhetsdatablad
 • Lagbevakning
 • Riskindikering
 • Organisationsstruktur
 • Inventeringsstöd
 • Flera användare
 • Enkla och avancerade rapporter

129 kr/månad

Tillägstjänster
Möjlighet att beställa extra funktioner.
Riskbedömningar (50 kr/st)

cDoc

Alla abonnemang kan utan bindningstid uppgraderas till en helhetslösning hos cDoc. cDoc förenklar hela kemikalieprocessen för små och medelstora företag.

Läs mer om cDoc på www.kemiklaiedokumentation.se

Alla priser anges exklusive moms.